Får jag sätta upp markis och vad är reglerna i så fall?

Markiser är tillåtna efter föranmälan till styrelsen. Så här ser reglerna kring färg och montering ut:

  • Markiser och insynsskydd måste vara i en mörkt grön färg i färgkod NCS 7020-G10Y. Vid tidigare beställningar har tyget varit av fabrikatet Sandatex och tygnummer 7.
  • All håltagning och montering på fasaden och måste genomföras fackmannamässigt med fullt fuktskydd.
  • Eluttag och belysning får monteras – efter föranmälan till styrelsen – enligt enhetlig modell och placering beslutad av styrelsen. Allt elarbete måste utföras av fackman.
  • Om regnskydd beställs till den hoprullade markisen ska det vara i svart plåt.

Köksfläkten/ventilationen i köket, går den att byta ut?

Ventilationen i huset bygger på att köksfläkten hela tiden suger in frisk luft från fönsterventilerna och drar samtidigt ut gammal luft ur lägenheten, genom köket och badrummet. Därför måste du ha en fläkt som hela tiden är igång. Det är möjligt att byta ut den mot en annan köksfläkt eller en annan frånluftsfläkt, men då måste den bytas ut mot en som fungerar på samma sätt och med samma kapacitet.

Vi är ålagda att göra OVK med jämna mellanrum och då inspekteras ventilationen i alla lägenheter. Därför är det viktigt att du ser till att inte påverka ventilationen, eftersom det annars finns risk att du måste bygga om den igen. En ventilationskonsult kan nog hjälpa dig. Du ansvarar själv för att övriga krav – bygglov, anmälningar, försäkringar etc – som myndigheter eventuellt ställer uppfylls.

Jag vill bygga om i min lägenhet. Vilka tillstånd behöver jag få från styrelsen?

Enligt stadgarna behöver du tillstånd för ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar i befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Du får alltså t.ex. måla om utan tillstånd från styrelsen, men inte ta ned väggar, byta fönster eller ytterdörr eller göra större förändringar i kök eller badrum.

Innan vi kan ta beslut behövs en ritning på vad som ska ändras i din lägenhet. Dessutom behövs ett intyg undertecknat av konstruktören (inte byggaren) att väggar som ska ändras inte är bärande. Om vatten, värme, avlopp eller ventilation påverkas vill vi också få intyg från konsulter som intygar att utförande går att göra korrekt utan risk för komplikationer. Du ansvarar själv för att övriga krav – bygglov, anmälningar, försäkringar etc – som myndigheter eventuellt ställer uppfylls och att förändringarna utförs på ett fackmannamässigt sätt. I vår checklista framgår vad du behöver tänka på.

Styrelsen behöver ditt underlag senast en månad innan din tänkta renoveringsstart.

Checklista – renovering