Balkongregler

Det är meningen att man ska njuta av sin balkong och ha det bra där. Men för att undvika problem har föreningen några regler för balkongerna.

Installationer och föremål

  • Balkonglådor och andra föremål får inte hängas utvändigt och klätterväxter på fasad och räcke är inte tillåtet. Syftet är att förhindra att någon skadas av en fallande balkonglåda eller liknande och för att undvika skador på fasad och räcke.
  • Markiser och insynsskydd måste vara i en mörkt grön färg i färgkod NCS 7020-G10Y. Vid tidigare beställningar har tyget varit av fabrikatet Sandatex och tygnummer 7.
  • Ingrepp i fasaden och fönsterkarmar får inte göras. Det är inte heller tillåtet att sätta upp antenner, paraboler, skyltar, anslag, inglasning eller andra fasta installationer.
  • Eluttag och belysning får monteras – efter föranmälan till styrelsen – enligt enhetlig modell och placering beslutad av styrelsen. Allt elarbete måste utföras av fackman och all håltagning och montering på fasaden och måste genomföras fackmannamässigt med fullt fuktskydd.

Underhåll

  • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att balkongen snöröjs så att husets fasad och balkongdörrar inte skadas. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar också för att snö eller is inte faller ned på gård eller underliggande balkong så att skador kan uppstå.
  • Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för renhållning och underhåll av balkongen såväl sommar som vintertid. Enligt leverantörens rekommendationer bör golvbrädorna oljas två gånger om året. Föreningen ansvarar för utvändig målning av balkongdörr, fönster samt räcke.

Användning

  • Rökning på balkongen undanbedes eftersom röken kan störa dina grannar. Det är absolut förbjudet att kasta ned fimpar från balkongerna.
  • Grillning på balkong är inte tillåtet. Inte heller får fyrverkerier avfyras från balkongerna.
  • Det är inte tillåtet att mata fåglar. Matrester och fågelspillning skräpar ned och lockar till sig duvor och råttor. Fågelbord är därmed inte tillåtet på balkongen.
  • Tänk på att allt ljud hörs väsentligt mer för grannarna när man sitter på balkongen än när man är inne.