Korttidsuthyrning

Här nedan anmäler du som är en bostadsrättsinnehavare korttidsuthyrning av din lägenhet. Reglerna ser ut så här:

  1. Varje lägenhet får hyras ut vid max tre tillfällen per år.
  2. Den totala uthyrningstiden får vara max tre veckor per år.
  3. Anmälan om uthyrning ska göras innan en uthyrningsperiod påbörjas.
  4. Anmälningarna behöver inte godkännas av styrelsen, så länge de är kompletta och håller sig inom de beslutade ramarna.

Du själv ansvarar för att dina gäster sköter sig och följer alla regler. Uppstår några problem är du ansvarig på samma sätt som om det var du själv som hade orsakat problemen.

För dig som har en hyresgäst hos oss gäller inte de här reglerna, utan du måste ansöka om andrahandsuthyrning på det vanliga sättet.

Ansökan om korttidsuthyrning