Ordningsregler

Ordningsreglerna för huset syftar till att göra vårt boende bättre för alla. Med ömsesidig respekt och förståelse kommer vår vardag och vårt boende bli enklare, trevligare och vänligare.

Oväsen eller bara vardagsljud?

Vi är 45 lägenheter i vår förening. Det innebär med all säkerhet att du hör ljud från dina grannar. Det kan höras när någon spolar vatten, hostar eller spelar musik. Lite störningar får man alltså räkna med i vardagen och någon gång kan man ha överseende med lite allvarligare störningar, om någon t.ex. firar något och har fest. Men samtidigt måste vi alla respektera varandra och göra det vi kan för att inte störa varandra mer än nödvändigt.

Tider för ombyggnationer och andra störande arbeten

Om det är möjligt bör du försöka att utföra störande arbeten under dagtid vardagar 09:00–17:00, men om det inte är möjligt gäller följande:

  • mer störande, större ombyggnationer, som pågår längre tid, få bara ske 07:00–17:00 vardagar, och om nödvändigt 10:00–15:00 lördagar.
  • mindre störande tillfälliga aktiviteter – som att borra för att sätta upp en hylla eller liknande – får ske 07:00–21:00 vardagar och 10:00–21:00 helger.

Måste du göra undantag från dessa tider behöver du tillstånd från styrelsen.

Inga saker på gemensamma ytor

Av bland annat brandsäkerhetsskäl är det förbjudet att förvara möbler, pulkor, cyklar, barnvagnar etc. i korridorer, trapphusen eller på allmänna ytor på vinden och i källaren. Dörrmattor får inte läggas utanför lägenheten eftersom de både är en brandfara samt försvårar städning av trappan.
För allas trivsel får du inte ställa soppåsar utanför ytterdörren, inte ens för en kortare stund.

Sophantering och återvinning

Soprummet håller vi fint genom att slänga i rätt sak i rätt kärl. Inget får ställas på golvet. Är du osäker på var något hör hemma kastar du det bland hushållssoporna. Det finns kärl för:
• Hushållssopor
• Matavfall
• Kartong och pappersförpackningar
• Tidningar
• Glas
Grovsopor lämnar du till kommunens återvinningscentral eller till den mobila miljöstationen som ibland kommer till Nytorget. Föreningen beställer ibland också en container för grovsopor. Information anslås då på anslagstavlan.

Gårdarna

Alla i huset är välkomna att använda gårdarna. Kom ihåg att visa hänsyn genom att inte väsnas på kvällen samt att städa upp och ställa i ordning efter dig, dina vänner och ditt husdjur. Eftersom friskluftsintagen till lägenheterna sitter i fönstren mot gården är det inte tillåtet att grilla eller röka på gårdarna. Det är inte heller tillåtet att rasta hundar eller andra husdjur på våra gårdar.

Installationer på fasad och fönsterkarm

Normalt ansvarar föreningen för underhåll av fasaden och utsidan av dina fönster. All utsmyckning och utrustning som kräver ingrepp i fasad eller fönsterkarm eller kan påverka dessa i någon form, behöver därför godkännas av styrelsen.
För att ge huset ett trevligt och genomtänkt intryck har styrelsen tagit beslut om vilken färg markiser och annat sol- eller insynsskydd ska ha. Kontakta styrelsen om du är osäker på vad som gäller.

Mata inte fåglarna!

Fågelbord är väldigt trevligt men drar tyvärr till sig råttor. Att mata fåglar via fönster eller balkong är därför inte tillåtet.

Cykelparkering

Cykelstället på gården är till för cyklar som används regelbundet. Använder du inte din cykel så ofta ber vi dig att ställa den i cykelrummet i källaren. Det ger bättre ordning på gården och de som cyklar ofta får möjlighet till en plats under tak. Låter du din cykel stå under långa perioder ber vi dig förvara den i ditt vindsförråd.

Ingen rökning i allmänna utrymmen

Rökning är inte tillåten i trappuppgångarna, på vädringsbalkongerna eller i andra gemensamma utrymmen i huset. Det är inte heller tillåtet att röka på gårdarna. Anledningen till detta är att friskluftsintagen till lägenheterna sitter i fönstren och att rök därmed sugs in i de närliggande lägenheterna.

För bästa ventilation: stäng fönstren

Ventilationen i huset bygger på att köksfläkten hela tiden suger in frisk luft via fönster-ventilerna och samtidigt drar ut gammal luft ur lägenheten. Om du har fönstret på glänt rubbas dock systemet och dina grannars lägenheter kan komma att fyllas av luften från din lägenhet, istället för den friska luften utifrån. Om du röker i din lägenhet är det därför extra viktigt att du gör det med stängda fönster och gärna med köksfläkten på högsta nivå. Om man röker med fönstret på glänt fungerar inte ventilationen som den ska och tyvärr är då risken stor att röken dras in till dina grannar.

Lappar på anslagstavlan

Om du vill meddela dig med dina grannar och sätta upp lappar ska dessa vara daterade och underskrivna med namn, annars kan de komma att tas bort.

Tvättstugan

Tvättstugan har du och dina grannar gemensam tillgång till och ansvar för. Det betyder att du själv städar upp i tvättstugan efter att du använt den. Städmaterial finns i tvättstugan. Övriga regler för tvättstugan finns också uppsatta där.

Balkongerna

Det finns särskilda regler för balkongerna.

Om någon inte följer ordningsreglerna

Om någon inte följer ordningsreglerna kan styrelsen utfärda en skriftlig påminnelse som en första åtgärd. Om detta inte hjälper kan styrelsen gå vidare och utfärda skriftliga rättelseanmaningar och i förlängningen vidta ytterligare åtgärder. Men det hoppas vi naturligtvis inte kommer att behövas.

2021-06-22