Fiberuppkopplingen är nu igång

Nu har Stockholms Stadsnät driftsatt bredbandet hos oss. Alla hushåll som blivit installerade har nu tillgång till snabbt och tillförlitligt internet via bredbandsuttaget.

Gör så här för att börja

Du som är bostadsrättsinnehavare kan använda uppkopplingen nu direkt. Enklaste sättet är att koppla in en nätverkskabel i uttag 1 eller 2 i internetuttaget du fått installerat och andra änden i din dator eller i din router.

Om du är hyresgäst måste du anmäla att du vill använda uppkopplingen på den blankett du fått i lådan.

Mer om hur fiberbredbandet fungerar

Ny fastighetsförvaltare: Fastighetsägarna Service

Huset har fått en ny fastighetsförvaltare. Det är nu Fastighetsägarna Service som ser efter huset och även sköter städningen.

Fastighetsägarna Service
08 – 617 76 00
måndag-torsdag 07:00 – 17:00
fredag 07:00 – 16:00

Man kan också felanmäla i det här formuläret.

Tänk på att om du som är bostadsrättsinnehavare själv står för underhåll för din egen lägenhet. Åtgärder som inte faller under förenings ansvar får man betala för ur egen ficka (gäller både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster).

Vid akuta nödfall kan du också ringa jouren på 08-657 64 50.
Ring helst någon i styrelsen först, åtgärd är kanske redan på väg. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på tavlan i trappuppgången.

Extrastämma den 29 maj

Med anledning av en lagändring måste vi anta nya stadgar. Föreningens medlemmar kallas därför till en extrastämma måndagen den 29 maj klockan 19. Kallelse och övrig information delas ut under vecka 20.

Container för grovsopor

Den 17-23 maj har föreningen beställt en container för grovsopor. I containern får du som bor i huset slänga blandsopor. Tänk på att elavfall och farligt avfall inte får slängas i containern. Mer information hittar du på anslagstavlan i entrén.

Uppdaterade ordningsregler

För en tid sedan uppdaterades föreningens ordningsregler något. Vi har framför allt lagt till tider för när renoveringar och andra störande mindre eller större arbeten får utföras.

Inom kort gör styrelsen en genomgång av hur reglerna i huset efterföljs. De som inte följer ordningsreglerna får då en påminnelse i brevlådan. Kontrollera gärna att du följer reglerna redan innan vår genomgång! Reglerna finns bland annat på anslagstavlan i entrén och här på vår webbplats.