Styrelsen

Ordförande
Arvid Åhlund

Kassör
Sebastian Häggström

Sekreterare
Filippa Sjöstrand

Övriga ledamöter
Fredrik Lütz
Jonas Andersson
Olivia Lannegren

Suppleanter
Ola Ilstedt
Susanne Skarpsvärd

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Kontakta följande om du har frågor om:

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på .

Lämna ett svar