Styrelsen

Ordförande
Sebastian Häggström

Kassör
Susanne Skarpsvärd

Sekreterare
Helena Karner

Övriga ledamöter
Alexander Fagerstrand
Alexander Källestål

Suppleanter
Maria Fröderberg
Ola Ilstedt
Olivia Lannegren

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Frågor om…

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på . Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlan i entrén.

Lämna ett svar