Styrelsen

Ordförande
Fredrik Lütz

Kassör
Sebastian Häggström

Sekreterare
Filippa Sjöstrand

Övriga ledamöter
Jonas Andersson
Jonathan Johansson

Suppleanter
Carl Olof Adelsköld
Susanne Skarpsvärd

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Kontakta följande om du har frågor om:

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på .

Lämna ett svar