Jag vill bygga om i min lägenhet. Vilka tillstånd behöver jag få från styrelsen?

Enligt stadgarna behöver du tillstånd för ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar i befintlig ledning för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Du får alltså t.ex. måla om utan tillstånd från styrelsen, men inte ta ned väggar, byta fönster eller ytterdörr eller göra större förändringar i kök eller badrum.

Innan vi kan ta beslut behövs en ritning på vad som ska ändras i din lägenhet. Dessutom behövs ett intyg undertecknat av konstruktören (inte byggaren) att väggar som ska ändras inte är bärande. Om vatten, värme, avlopp eller ventilation påverkas vill vi också få intyg från konsulter som intygar att utförande går att göra korrekt utan risk för komplikationer. Du ansvarar själv för att övriga krav – bygglov, anmälningar, försäkringar etc – som myndigheter eventuellt ställer uppfylls och att förändringarna utförs på ett fackmannamässigt sätt. I vår checklista framgår vad du behöver tänka på.

Styrelsen behöver ditt underlag senast en månad innan din tänkta renoveringsstart.

Checklista – renovering