Köksfläkten/ventilationen i köket, går den att byta ut?

Ventilationen i huset bygger på att köksfläkten hela tiden suger in frisk luft från fönsterventilerna och drar samtidigt ut gammal luft ur lägenheten, genom köket och badrummet. Därför måste du ha en fläkt som hela tiden är igång. Det är möjligt att byta ut den mot en annan köksfläkt eller en annan frånluftsfläkt, men då måste den bytas ut mot en som fungerar på samma sätt och med samma kapacitet.

Vi är ålagda att göra OVK med jämna mellanrum och då inspekteras ventilationen i alla lägenheter. Därför är det viktigt att du ser till att inte påverka ventilationen, eftersom det annars finns risk att du måste bygga om den igen. En ventilationskonsult kan nog hjälpa dig. Du ansvarar själv för att övriga krav – bygglov, anmälningar, försäkringar etc – som myndigheter eventuellt ställer uppfylls.