Kan jag få ta del av fastighetens ritningar?

Fastighetens alla ritningar finns i stadsbyggnadskontorets e-tjänst, vad vi vet. Du kommer åt dem via nätet. Det handlar det om flera tiotal ritningar, både originalritningar och senare från ombyggnationer.