Får jag sätta upp markis och vad är reglerna i så fall?

Markiser är tillåtna efter föranmälan till styrelsen. Så här ser reglerna kring färg och montering ut:

  • Markiser och insynsskydd måste vara i en mörkt grön färg i färgkod NCS 7020-G10Y. Vid tidigare beställningar har tyget varit av fabrikatet Sandatex och tygnummer 7.
  • All håltagning och montering på fasaden och måste genomföras fackmannamässigt med fullt fuktskydd.
  • Eluttag och belysning får monteras – efter föranmälan till styrelsen – enligt enhetlig modell och placering beslutad av styrelsen. Allt elarbete måste utföras av fackman.
  • Om regnskydd beställs till den hoprullade markisen ska det vara i svart plåt.