Container för grovsopor

Den 17-23 maj har föreningen beställt en container för grovsopor. I containern får du som bor i huset slänga blandsopor. Tänk på att elavfall och farligt avfall inte får slängas i containern. Mer information hittar du på anslagstavlan i entrén.