Extrastämma den 29 maj

Med anledning av en lagändring måste vi anta nya stadgar. Föreningens medlemmar kallas därför till en extrastämma måndagen den 29 maj klockan 19. Kallelse och övrig information delas ut under vecka 20.