Extrastämma den 29 maj

Med anledning av en lagändring måste vi anta nya stadgar. Föreningens medlemmar kallas därför till en extrastämma måndagen den 29 maj klockan 19. Kallelse och övrig information delas ut under vecka 20.

Container för grovsopor

Den 17-23 maj har föreningen beställt en container för grovsopor. I containern får du som bor i huset slänga blandsopor. Tänk på att elavfall och farligt avfall inte får slängas i containern. Mer information hittar du på anslagstavlan i entrén.