Anslagstavlan, kontakt, felanmälan

Ta gärna för vana att titta på anslagstavlan i entrén. Där sätter både styrelsen och de boende upp information. På anslagstavlan och här på vår webbplats hittar du information om vilka som är med i styrelsen just nu.

Där finns också kontaktuppgifter till vår fastighetsförvaltare. Alla kan göra felanmälan till fastighetsförvaltaren, men avser felanmälan något i din egen bostad får du själv stå för kostnaden.

Här på webbplatsen finns också föreningens stadgar, årsredovisning, ordningsregler, kontaktuppgifter mm. Vi ber er läsa informationen innan du skickar frågor till styrelsen: många svar går att hitta i dokumenten eller i sektionen Frågor och svar.

Sopor och återvinning

I vårt soprum kan du kasta hushållssopor, matavfall, papp/kartong, tidningar och glas. Se till att lägga allt i rätt kärl.

Det finns flera återvinnningsstationer på kort gångavstånd från vårt hus. Där kan du även återvinna plast, metall, förutom de fraktioner vi har plats för i vårt soprum. De närmaste återvinningsstationerna finns:

  • åt öster: vid korsningen Renstiernas Gata/Skånegatan
  • åt väster: Tjurbergsgatan 23-25
  • åt nordväst: Åsögatan 113-121
  • åt söder: Bjurholmsgatan 16

En mobil miljöstation kommer till Nytorget med jämna mellanrum. Där kan du kasta mindre grovsopor och farligt avfall, exempelvis färg och elektriska prylar. Datum och tid hittar du i lokaltidningarna eller på Stockholm vatten och avfalls webbplats.

Styrelsen ordnar med en container för grovsopor ungefär en gång per år. Grovsopor får inte lämnas i soprummet. För det fall att detta görs medför det en extra kostnad för föreningen.

Värme och ventilation

Lägenheterna i fastigheten ventileras med ett fläktaggregat som normalt sitter bakom kryddhyllan i köket. Fläkten ventilerar både badrum och kök och ser till att lägenheten har en bra luftkvalitet. För att hålla en god inomhusmiljö och undvika fuktproblem ska fläkten alltid vara påslagen. Frisk luft sugs in genom ventilerna som sitter ovanför fönstren och dålig luft sugs alltså ut genom fläkten.

För att inte skapa obalans i systemet så är det viktigt att inte regelmässigt ha fönster öppna på glänt. Det gör att din dåliga luft istället sugs in hos dina grannar. Om du vill öka på ventilationen och få in mer friskluft i din lägenhet, t.ex. om du röker, måste du istället sätta köksfläkten på en högre hastighet. Det kommer göra att mer friskluft sugs in i din lägenhet utan att din dåliga luft hamnar hos dina grannar!

Att hålla värme i fastigheten är föreningens största driftskostnad och vi försöker hitta en bra balans mellan inomhustemperaturen och kostnaden. Värmesystemet reglerar därför vilken värme som går ut elementen, värmen kan därmed ”vara på” även om elementen är kalla, med följden det är ”tillräckligt” varmt i lägenheten. Både termostaten i lägenheten och styrsystemet för värmen i hela huset justerar hela tiden flödena för att få optimal värme till så låg kostnad som möjligt för föreningen och dess medlemmar. I föreningen strävar vi efter att man helst ska ha minst 20 grader i lägenheten, men i perioder eller i vissa delar av lägenheten kan man få acceptera lite lägre.

Du bör själv lufta dina element och handdukstorken i badrummet då och då. Behovet är störst på hösten när elementen gått på låg nivå eller varit helt kalla en tid.

Nycklar och lås

Du bör vid köpet av din bostad ha fått 3 stycken fastighetsnycklar (till vind/soprum/tvättstuga mm) av den tidigare ägaren. Till bokning av tvättstugan ska det finnas 1 cylinder med 2 nycklar. Det är ditt ansvar att ombesörja att du får alla nycklar från den tidigare ägaren.

Om du behöver nya allmänna nycklar och cylindrar är det bara styrelsen som kan beställa dessa. Du står själv för kostnaden att ta fram dessa. Läs mer om hur du gör under frågor och svar om nycklar.

Nycklarna till din egen lägenhet har föreningen inte ansvar för: de låsen äger och sköter du själv.

Namn på din dörr och tavlan i entrén

För att få rätt namn på din brevlåda kan du antingen ordna det själv. Om du har en säkerhetsdörr går det troligen att sätta dit små plastbokstäver i brevinkastet. Bokstäverna finns bl.a. att köpa på Byggfabriken på Högbergsgatan 29.

För att få ditt namn på tavlan i entrén, men du måste själv meddela vilket eller vilka namn som ska stå på tavlan. Du meddelar de fastighetsansvariga på vilken lägenhet det gäller och vad det ska stå på tavlan: grundregeln är förnamnets initial och efternamn.

Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?

Att bo i en bostadsrätt innebär att du är medlem i en förening som vi boende driver tillsammans. Alla behöver hjälpas åt för att föreningen ska fungera bra. En förutsättning för detta är att föreningens medlemmar i första hand tar eget ansvar för sina egna angelägenheter, men också att alla hjälper till att driva föreningen och att ta hand om fastigheten.

Föreningens styrelse tar ett extra stort ansvar för fastigheten och föreningens ekonomi, men arbetar i princip ideellt för föreningens bästa. Styrelsen är alltså inte någon serviceinstans som de boende kan begära tjänster av eller ställa orimliga krav på. Det bästa sättet att se till att något blir åtgärdat är därför att själv erbjuda sig att hjälpa till med arbetet. Det är vi tillsammans som ansvarar för huset och ser till att det är ett bekvämt och samtidigt ekonomiskt hållbart boende.

Lagstiftningen och föreningens stadgar ställer också krav på oss. Bland annat måste vi registrera vilka som bor i huset och uthyrning i andra hand. En regelbunden så kallad OVK-besiktning är också ett krav.

Vi skulle gärna lägga mer tid på förbättringar i huset. Vi har en del idéer men har inte tid och kraft till allt. Anmäl dig gärna till styrelsen om du har egna idéer eller vill vara med och genomföra de planer som redan finns! Styrelsen väljs för ett år i taget vid årsstämman som hålls runt månadsskiftet april-maj. Du får en kallelse när det närmar sig.