Vad innebär det att bo i en bostadsrätt?

Att bo i en bostadsrätt innebär att du är medlem i en förening som vi boende driver tillsammans. Alla behöver hjälpas åt för att föreningen ska fungera bra. En förutsättning för detta är att föreningens medlemmar i första hand tar eget ansvar för sina egna angelägenheter, men också att alla hjälper till att driva föreningen och att ta hand om fastigheten.

Föreningens styrelse tar ett extra stort ansvar för fastigheten och föreningens ekonomi, men arbetar i princip ideellt för föreningens bästa. Styrelsen är alltså inte någon serviceinstans som de boende kan begära tjänster av eller ställa orimliga krav på. Det bästa sättet att se till att något blir åtgärdat är därför att själv erbjuda sig att hjälpa till med arbetet. Det är vi tillsammans som ansvarar för huset och ser till att det är ett bekvämt och samtidigt ekonomiskt hållbart boende.

Lagstiftningen och föreningens stadgar ställer också krav på oss. Bland annat måste vi registrera vilka som bor i huset och uthyrning i andra hand. En regelbunden så kallad OVK-besiktning är också ett krav.

Vi skulle gärna lägga mer tid på förbättringar i huset. Vi har en del idéer men har inte tid och kraft till allt. Anmäl dig gärna till styrelsen om du har egna idéer eller vill vara med och genomföra de planer som redan finns! Styrelsen väljs för ett år i taget vid årsstämman som hålls runt månadsskiftet april-maj. Du får en kallelse när det närmar sig.