Namn på din dörr och tavlan i entrén

För att få rätt namn på din brevlåda kan du antingen ordna det själv. Om du har en säkerhetsdörr går det troligen att sätta dit små plastbokstäver i brevinkastet. Bokstäverna finns bl.a. att köpa på Byggfabriken på Högbergsgatan 29.

För att få ditt namn på tavlan i entrén, men du måste själv meddela vilket eller vilka namn som ska stå på tavlan. Du meddelar de fastighetsansvariga på vilken lägenhet det gäller och vad det ska stå på tavlan: grundregeln är förnamnets initial och efternamn.