Min brandvarnare ger ett kort högt pip med jämna mellanrum. Vad kan jag göra åt det?

Har du en brandvarnare som ger ett kort högt pip med jämna mellanrum? De brandvarnare som sitter i de flesta av våra är av en lite ovanlig elansluten typ. Då kan det nog vara reservbatteriet som sitter i brandvarnare som är för gammalt. Du ansvarar själv för din brandvarnare och så här byter du ut batteriet (på egen risk).

1. Köp ett nytt uppladdningsbart 9-voltsbatteri. De finns t.ex. på Kjell & Co som finns i Skrapan. Där har det artikelnummer 42710 och kostar ca 130 kr.

image

2. Stäng av strömmen så att brandvarnaren blir strömlös. Då riskerar du inte att få en farlig stöt. Dubbelkolla så att strömmen verkligen är avstängd innan du fortsätter.

3. Vrid brandvarnaren motsols så att den lossnar från fästet som är fastskruvat i taket:

IMG_20170222_133420

4. Brandvarnaren hänger nu i sina elkablar i taket. Skruva bort den skruv som sitter i mitten på insidan:

IMG_20170222_133337

5. Nu kan du öppna upp brandvarnaren. Där ser du också det batteri som du bör byta ut:

IMG_20170222_133208

6. Byt ut batteriet, skruva ihop brandvarnaren och sätt tillbaka den igen genom att vrida dit den medsols i takfästet.

7. Sätt på strömmen igen. Kontrollera att brandvarnaren är aktiv genom att titta så att indikatorlampan i mitten blinkar ibland. En tid i början kommer brandvarnaren troligen fortsätta att pipa kort med jämna mellanrum, men när batteriet har laddat färdigt så blir brandvarnaren förhoppningsvis tyst igen.