Sopor och återvinning

I vårt soprum kan du kasta hushållssopor, matavfall, papp/kartong, tidningar och glas. Se till att lägga allt i rätt kärl.

Det finns flera återvinnningsstationer på kort gångavstånd från vårt hus. Där kan du även återvinna plast, metall, förutom de fraktioner vi har plats för i vårt soprum. De närmaste återvinningsstationerna finns:

  • åt öster: vid korsningen Renstiernas Gata/Skånegatan
  • åt väster: Tjurbergsgatan 23-25
  • åt nordväst: Åsögatan 113-121
  • åt söder: Bjurholmsgatan 16

En mobil miljöstation kommer till Nytorget med jämna mellanrum. Där kan du kasta mindre grovsopor och farligt avfall, exempelvis färg och elektriska prylar. Datum och tid hittar du i lokaltidningarna eller på Stockholm vatten och avfalls webbplats.

Styrelsen ordnar med en container för grovsopor ungefär en gång per år. Grovsopor får inte lämnas i soprummet. För det fall att detta görs medför det en extra kostnad för föreningen.