Min brandvarnare ger ett kort högt pip med jämna mellanrum. Vad kan jag göra åt det?

Har du en brandvarnare som ger ett kort högt pip med jämna mellanrum? De brandvarnare som sitter i de flesta av våra är av en lite ovanlig elansluten typ. Då kan det nog vara reservbatteriet som sitter i brandvarnare som är för gammalt. Du ansvarar själv för din brandvarnare och så här byter du ut batteriet (på egen risk).

1. Köp ett nytt uppladdningsbart 9-voltsbatteri. De finns t.ex. på Kjell & Co som finns i Skrapan. Där har det artikelnummer 42710 och kostar ca 130 kr.

image

2. Stäng av strömmen så att brandvarnaren blir strömlös. Då riskerar du inte att få en farlig stöt. Dubbelkolla så att strömmen verkligen är avstängd innan du fortsätter.

3. Vrid brandvarnaren motsols så att den lossnar från fästet som är fastskruvat i taket:

IMG_20170222_133420

4. Brandvarnaren hänger nu i sina elkablar i taket. Skruva bort den skruv som sitter i mitten på insidan:

IMG_20170222_133337

5. Nu kan du öppna upp brandvarnaren. Där ser du också det batteri som du bör byta ut:

IMG_20170222_133208

6. Byt ut batteriet, skruva ihop brandvarnaren och sätt tillbaka den igen genom att vrida dit den medsols i takfästet.

7. Sätt på strömmen igen. Kontrollera att brandvarnaren är aktiv genom att titta så att indikatorlampan i mitten blinkar ibland. En tid i början kommer brandvarnaren troligen fortsätta att pipa kort med jämna mellanrum, men när batteriet har laddat färdigt så blir brandvarnaren förhoppningsvis tyst igen.

Just nu har vi en otrevlig lukt från avloppen, trots att de är rensade. Vad beror det på och hur kan det avhjälpas?

Vi har, av kunniga på området, fått förklarat att det kan ha att göra med att det vid kraftig blåst blir någon sorts undertryck i rören/ventilationen som kan innebära att vattenlåsen töms. Detta ska vara ett fenomen som särskilt drabbar dem som bor högst upp i huset. Vad vi vet finns inte så mycket att göra, än att se till att fylla på vattenlåsen när man är medveten om att det varit ovanligt blåsigt.

Jag har kallt i min lägenhet. Kan ni höja temperaturen?

I föreningen strävar vi efter att man helst ska ha minst 20 grader i lägenheten (helst lite högre), men i perioder eller i vissa delar av lägenheten kan man få acceptera ned till 18 grader. Är det under det försöker vi hitta någon lösning.

Kalla element vid stora temperaturskiftningar utomhus

Under perioder på året när vi har utomhustemperaturer som skiftar mycket under dygnet, så händer det att värmen inte går igång riktigt. Detta beror på en tröghet i värmekurvan. Det är inte ett fel, utan en funktion för att vi ska få så bra värme som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Efter en tid brukar läget ha stabiliserats och värmen sätter igång ordentligt.

Balkongelementet kan ha för låg effekt

Om du har en balkong i din lägenhet kan också den låga temperaturen bero på att elementet som sattes dit istället för ursprungselementet har lägre effekt. Vissa som byggde balkong valde medvetet element av lägre effekt, t.ex. av utrymmesskäl. Det kan vara möjligt att öka flödet i det elementet, men om detta inte räcker är det medlemmen som ansvarar för att effekten blir åtminstone lika hög som ursprungselementet.

Innan vi går vidare

Innan vi gör en vidare utredning av din lägenhet är det bäst att du själv först mäter vad det faktiskt är för temperatur i din lägenhet. Upplevelsen av temperatur är också väldigt relativ och olika personer upplever temperatur olika i olika situationer. Skaffar därför en pålitlig termometer och mät temperaturen på 1 meters höjd, mitt i största rummet, innan vi går vidare. En termometer kostar inte mycket och kan vara bra att ha även i framtiden – på Kjell & Co eller Wirströms järn finns säkert digitala modeller för under hundringen.

Om föreningen gör en utredning av temperaturen i din lägenhet och kommer fram till att det inte är något fel på temperaturen kommer du få stå för kostnaderna för utredningen. De kostnaderna är mycket högre än kostnaden för en termometer, så därför är det smart att börja med att mäta själv.