Jag har kallt i min lägenhet. Kan ni höja temperaturen?

I föreningen strävar vi efter att man helst ska ha minst 20 grader i lägenheten (helst lite högre), men i perioder eller i vissa delar av lägenheten kan man få acceptera ned till 18 grader. Är det under det försöker vi hitta någon lösning.

Kalla element vid stora temperaturskiftningar utomhus

Under perioder på året när vi har utomhustemperaturer som skiftar mycket under dygnet, så händer det att värmen inte går igång riktigt. Detta beror på en tröghet i värmekurvan. Det är inte ett fel, utan en funktion för att vi ska få så bra värme som möjligt till så låg kostnad som möjligt. Efter en tid brukar läget ha stabiliserats och värmen sätter igång ordentligt.

Balkongelementet kan ha för låg effekt

Om du har en balkong i din lägenhet kan också den låga temperaturen bero på att elementet som sattes dit istället för ursprungselementet har lägre effekt. Vissa som byggde balkong valde medvetet element av lägre effekt, t.ex. av utrymmesskäl. Det kan vara möjligt att öka flödet i det elementet, men om detta inte räcker är det medlemmen som ansvarar för att effekten blir åtminstone lika hög som ursprungselementet.

Innan vi går vidare

Innan vi gör en vidare utredning av din lägenhet är det bäst att du själv först mäter vad det faktiskt är för temperatur i din lägenhet. Upplevelsen av temperatur är också väldigt relativ och olika personer upplever temperatur olika i olika situationer. Skaffar därför en pålitlig termometer och mät temperaturen på 1 meters höjd, mitt i största rummet, innan vi går vidare. En termometer kostar inte mycket och kan vara bra att ha även i framtiden – på Kjell & Co eller Wirströms järn finns säkert digitala modeller för under hundringen.

Om föreningen gör en utredning av temperaturen i din lägenhet och kommer fram till att det inte är något fel på temperaturen kommer du få stå för kostnaderna för utredningen. De kostnaderna är mycket högre än kostnaden för en termometer, så därför är det smart att börja med att mäta själv.