Hur fungerar lägenhetens ventilation?

Lägenheterna i vårt hus har ett så kallat frånluftssystem. Det innebär att det finns en fläkt i varje lägenhet (normalt sett sitter den  bakom kryddhyllan i köket) som är igång hela tiden och suger gammal luft från bad och kök för respektive lägenhet. Friskluft tas in via friskluftsventiler som sitter i ovankanten av fönstren.

Ni som idag har en sån kryddhyllefläkt bör inte byta ut den utan att tala med fackman. Fläkten ventilerar både köket, WC/dusch och är själva grundventilationen i hela lägenheten. Föreningen äger och förvaltar fastigheten, men bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att funktionen av ventilationen upprättshålls.

Vid en OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) kan bostadsrättsinnehavaren få ventilationen underkänd p.g.a. felaktig installation eller dåligt skött underhåll och blir då skyldig att åtgärda felaktigheter på egen bekostnad.

Fläkten och kökskåpan ska också rengöras ett par gånger per år för att funktionen ska upprätthållas och för att ventilationen inte ska skadas.