Hur sköter jag om köksfläkten?

Det finns en fläkt i varje lägenhet som är igång hela tiden och suger gammal luft från bad och kök för respektive lägenhet.

Om du inte har bytt ut din fläkt har du troligen en Villavent/Essvent-fläkt som sitter bakom kryddhyllan i köket. Köksfläktens fläkthjul bör rengöras minst en gång per år.

Så här gör du rent fläkthjulet

 1. Inga verktyg krävs för montering eller demontering av fläkthjulet. Var försiktig så att det inte kommer till skada.
 2. Kryddhyllan sitter på gångjärn, så den går att öppna som en kökslucka.
 3. Bryt strömmen, dra ur stickkontakten och snabbkopplingen till spiskåpan.
 4. Lyft av fläktlocket genom att lossa spännet.
 5. Öppna det snäckformade locket.
 6. Lossa fläkthjulet: håll fast motorns rotor och vrid fläkthjulet medurs ur sin bajonettfattning.
 7. Fläkthjulet kan diskas i maskin eller för hand.
 8. Sätt på fläkthjulet: håll fast rotorn och vrid fläkthjulet i sin bajonettfattning moturs till sitt ändläge. Se till så att det hamnar rätt och snurrar helt jämnt.
 9. Stäng locket och lyft tillbaka fläktlocket.
 10. Anslut snabbkopplingen och stickkontakten.

Byt ut fettfiltret i kökskåpan

I köksfläktens kåpa sitter ett fettfilter. Detta bör rengöras eller bytas ut med jämna mellanrum. Hur ofta detta bör göras beror bland annat på hur mycket mat du lagar, men kanske varannan månad kan vara en bra tumregel.

Diska fettfiltret med ordentligt med diskmedel så att fettet löses upp, eller köp helt enkelt ett nytt och byt ut det smutsiga. Ett nytt filter kostar under hundralappen och finns till exempel i järnhandeln.

Obs!

 • Fläkten får inte stängas av annat än vid rengöring och service.
 • Bryt alltid strömmen innan rengöring och service av fläktaggregatet.
 • Risken för brand, onormalt slitage och ljud ökar om fläkten inte sköts enligt anvisningen.