Styrelsen

Ordförande
Ola Ilstedt

Kassör
Susanne Skarpsvärd
Maria Nesser

Sekreterare
Helena Karner

Övriga ledamöter
Fredrik Fritzson
Louise Böhlin Pihlsgård
Anna Ramick

Suppleanter
Per Harding
Inga Wall
Nina Thelberg Eklund

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Frågor om…

 • månadsavgiften eller hyran: kontakta Susanne Skarpsvärd eller Maria Nesser via
 • saknar du hyres- eller månadsavier
 • generella frågor om boendet från bostadsrättsinnehavare: kontakta Fredrik Fritzson, Louise Böhlin Pihlsgård, Anna Ramick eller Per Harding via
 • generella frågor om boendet från hyresgäster: kontakta Fredrik Fritzson, Louise Böhlin Pihlsgård, Anna Ramick eller Per Harding via
 • webbplatsen: kontakta Helena Karner via
 • föreningen och fastigheten vid uthyrning samt försäljning eller köp av bostadsrätt: kontakta Susanne Skarpsvärd eller Louise Böhlin Pihlsgård via
 • fastighetsunderhåll och teknik: kontakta Fredrik Fritzson, Louise Böhlin Pihlsgård, Anna Ramick eller Per Harding via
 • nycklar: kontakta Per Harding eller Helena Karner via
 • lokaler och lokalhyresgäster – störning:
 • lokaler och lokalhyresgäster – service: Fredrik Fritzson, Louise Böhlin Pihlsgård, Anna Ramick eller Per Harding via
 • avtal och offerter:

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på . Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlan i entrén.

Lämna ett svar