Styrelsen

Ordförande
Ola Ilstedt

Kassör
Susanne Skarpsvärd
Maria Nesser

Sekreterare
Helena Karner

Övriga ledamöter
Fredrik Fritzson
Anna Ramick

Suppleanter
Nina Thelberg Eklund
Louise Böhlin Pihlsgård
Olivia Lannegren

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Frågor om…

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på . Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlan i entrén.

Lämna ett svar