Styrelsen

Ordförande
Ola Ilstedt

Kassör
Susanne Skarpsvärd

Sekreterare
Helena Karner

Övriga ledamöter
Alexander Fagerstrand
Anna Ramick
Ulrika Boding

Suppleanter
Niels Frykberg Andersson
Nina Thelberg Eklund
Olivia Lannegren

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Frågor om…

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på . Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlan i entrén.

Lämna ett svar