Kontakt

Vem ska man kontakta i olika frågor?

Frågor om…

 • månadsavgiften eller hyran: kontakta Susanne Skarpsvärd eller Maria Nesser via
 • saknar du hyres- eller månadsavier
 • generella frågor om boendet från bostadsrättsinnehavare: kontakta Fredrik Fritzson, Anna Ramick eller Olivia Lannegren via
 • generella frågor om boendet från hyresgäster: kontakta Fredrik Fritzson, Anna Ramick eller Olivia Lannegren via
 • webbplatsen: kontakta Helena Karner via
 • föreningen och fastigheten vid uthyrning samt försäljning eller köp av bostadsrätt: kontakta Susanne Skarpsvärd eller Maria Nesser via
 • fastighetsunderhåll och teknik: kontakta Fredrik Fritzson, Anna Ramick eller Olivia Lannegren via
 • nycklar: kontakta Per Harding eller Helena Karner via
 • lokaler och lokalhyresgäster – störning:
 • lokaler och lokalhyresgäster – service: Fredrik Fritzson, Anna Ramick eller Olivia Lannegren via
 • avtal och offerter:
 • om internetuppkopplingen via fiberuttaget: Stockholms stadsnäts kundtjänst, telefon 08-50 12 20 10, e-post

Samtliga ordinarie ledamöter i styrelsen kan kontaktas på . Övriga kontaktuppgifter till styrelsen finns på anslagstavlan i entrén.

Vi besvarar inkommande mail så snart vi har möjlighet.

Ekonomisk förvaltare

Vår ekonomiska förvaltare heter Förvaltning i Östersund AB. De har följande kontaktuppgifter:

Förvaltning i Östersund AB
Box 84
831 21 Östersund

E-post:
Telefonnummer: 08-522 182 42